អាហារថ្ងៃត្រង់

កុមារទាំងអស់ អាចនៅសាលា EFB ក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់, ពីម៉ោង ១១:៣០ រហូតដល់ ម៉ោង ០១:០០ ចាប់ពី ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។ សាលារៀនបានធ្វើបន្ទប់មួយដែលជា កន្លែងដែលកុមារអាចបរិភោគ។ កុមារទាំងអស់ ត្រូវយកអាហារថ្ងៃត្រង់របស់ពួកគេទៅសាលា (សាលាមិនបានរៀបចំអាហារថ្ងៃត្រង់សំរាប់កុមារទេ) ។

សាលាមានទូរទឹកកកដែលកុមារអាច រក្សាទុកអាហារថ្ងៃត្រង់និងភេសជ្ជៈរបស់ពួកគេ។ ធុងទាំងអស់ត្រូវតែសម្គាល់យ៉ាងច្បាស់ ជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់សិស្ស។ ធុងទាំងអស់ត្រូវតែត្រូវបានយកចេញនៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈទូទឹកកកត្រូវបានបិទក្នុងកំឡុងពេលចុងសប្តាហ៍
(ដើម្បីកាត់បន្ថយលើការចំណាយ និង ថាមពល)។

ពេលទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយមនុស្សពេញវ័យចំនួនពីរ។ ឪពុកម្តាយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីមើល និងជួយកុមារក្នុងអំឡុងពេលអាហារថ្ងៃត្រង់។ តម្លៃនៃការសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦នេះគឺ ១ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់កុមារញ៉ាំអាហារម្តង ឬពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ និង ២ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់កុមារញ៉ាំអាហារបី ឬបួនដងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ថ្លៃសេវាទាំងនេះអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយផ្អែកលើចំនួនសិស្សដែលបានទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍នៃសេវាកម្មនេះនិងការចំណាយរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនោះ។

បន្ទាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់, សិស្សានុសិស្សទៅបណ្ណាល័យអានសៀវភៅមួយចំនួន ហើយបានសម្រាកនៅមុនពេលនៃការចាប់ផ្តើមចូលរៀននៅរសៀល។